Välkommen till Anna och Nils Håkanssons stiftelse
Stiftelsen har till uppgift att genom ekonomiska bidrag främja skoglig forskning och utveckling.
Foto: Michael Ekstrand