Annonser och pressinformation
Annonser

ANSÖKNINGAR OM BIDRAG FRÅN ANNA OCH NILS HÅKANSSONS STIFTELSE TILL FORSKNING M.M. FÖR FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig undervisning och forskning för att främja landets skogsbruk - i första hand i Norrlands inland.
Bidrag ges till sådan forskning och försöksverksamhet som kan leda till ökad tillväxt och höjning av skogsråvarans kvalitet.
Ansökningar prövas av styrelsen och skall för att kunna beaktas ha inkommit senast den 15 februari 2017. Ansökan inges i 5 exemplar till:
Anna och Nils Håkanssons stiftelse
c/o Isaksson
Fagerbacken 1
831 45 ÖSTERSUND
Beslut om bidrag meddelas senast den 18 april 2017.
För ytterligare upplysningar ring f. länsjägmästaren Hans Göran Isaksson, tel. 070-524 47 82 eller 063-13 34 46
Pressinformation
2015-04-12
Bidrag från Anna och Nils Håkanssons stiftelse, Östersund
Stiftelsen som inrättades av Anna och Nils Håkansson, Östersund har till syfte att främja skogsbruket i första hand i Norrlands inland genom stöd till bl.a. forskning och försöksverksamhet. Sedan 1987 har stiftelsen genom årliga beslut lämnat stöd med sammanlagt ca 6½ miljoner kronor.
Stiftelsen har i år beviljat bidrag om sammanlagt 220 000 kr enl. följande:
100 000 kr till tekn doktor Mattias Nyström och jägmästare Jonas Bohlin, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå för projektet "Utveckling av utbildningslaboratorium för fjärranalys av skog med modern teknik".
120 000 kr till tekn doktor Cecilia Laurell och docent Anna Ohlsson, KTH, AlbaNova Universitetscenter, Stockholm för projektet "Förstärkning av skogsplantors försvarsförmåga genom miljövänlig behandling av frön och unga plantor"