Annonser och pressinformation
Annonser

ANSÖKNINGAR OM BIDRAG FRÅN ANNA OCH NILS HÅKANSSONS STIFTELSE TILL FORSKNING M.M. FÖR FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig undervisning och forskning för att främja landets skogsbruk - i första hand i Norrlands inland.
Bidrag ges till sådan forskning och försöksverksamhet som kan leda till ökad tillväxt och höjning av skogsråvarans kvalitet.
Ansökningar prövas av styrelsen och skall för att kunna beaktas ha inkommit senast den 15 februari 2018. Ansökan inges i 5 exemplar till:
Anna och Nils Håkanssons stiftelse
c/o Isaksson
Fagerbacken 1
831 44 ÖSTERSUND
Beslut om bidrag meddelas senast den 16 april 2018.
För ytterligare upplysningar ring f. länsjägmästaren Hans Göran Isaksson, tel. 070-524 47 82 eller 063-13 34 46
Pressinformation
2018-03-20
Bidrag från Anna och Nils Håkanssons stiftelse, Östersund
Stiftelsen som inrättades av Anna och Nils Håkansson, Östersund har till syfte att främja skogsbruket i första hand i Norrlands inland genom stöd till bl.a. forskning och försöksverksamhet. Sedan 1987 har stiftelsen genom årliga beslut lämnat stöd med sammanlagt ca 7 miljoner kronor.
Stiftelsen har i år beslutat om följande bidrag:
190 000 kr till Skog Dr Göran Hallsby på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå för projektet ”Hjälpåtgärder efter misslyckad skogsodling på förvildade och frostlänta hyggen inom det jämtländska silurområdet”