Ansökningar
(Se även årlig i annons i november under ”Annonser och pressinformation”)
Ansökningstid
Stiftelsen mottar normalt forskningsansökningar en gång årligen. Ansökningarna skall ha inkommit till stiftelsen senast den 15 februari. Ansökningarna skickas till:
Anna och Nils Håkanssons stiftelse
c/o Isaksson
Fagerbacken 1
831 44 ÖSTERSUND
Anvisningar för upprättande av ansökan
Stiftelsen har ej särskilda blanketter för ansökan.
Ansökan ska inges i 5 pappersexemplar per post.
Målformuleringen bör vara kort och konkret.
Vanligtvis beviljas anslag för ett år.
Behandling av ansökningar
Styrelsen fattar beslut efter granskning av inkomna ansökningar bl.a. efter bedömning av deras relevans i förhållande till stiftelsens ändamål. Utfallet av styrelsens beslut meddelas de sökande senast den 15 april aktuellt år. Avslag motiveras ej.
Publicering och register
Ansökningar är inte offentliga och endast de som beviljas bidrag sparas och publiceras i någon form men först efter föregående kontakt om medgivande från bidragsmottagare. Uppgifter om utbetalda bidrag hanteras enligt gällande lagar.
Beviljade projekt
Utbetalning sker mot skriftlig rekvisition enligt överenskommelse om utbetalningsplan. Normalt innehålls 10 % av de beviljade medlen tills slutrapport inlämnats.