Kontakt med oss
Stiftelsen har ingen egen fast administrativ resurs.
Kontaktpersoner för stiftelsen är:
Hans Göran Isaksson (forskningsansökningar och praktiska frågor) och Catharina Andersson (ekonomisk hantering av bidrag etc.)
Anna och Nils Håkanssons Stiftelse
c/o Isaksson
Fagerbacken 1
831 45 ÖSTERSUND
Tel: 063-13 34 46, mobil: 070-524 47 82
E-post: isaksson.hans.g@gmail.com
Anna och Nils Håkanssons stiftelse
c/o Andersson
Gåije 307
830 02 MATTMAR
Mobil: 070-315 04 99
E-post: catharina.andersson@sca.com