Seminarier och exkursioner
Kommande seminarier
Kommande exkursioner
Tidigare seminarier
Seminarium 2015-03-30 om rotröta och laserscanning, Campus, Mittuniversitetet, Östersund
Seminarium 2011-03-21, Campus, Mittuniversitetet, Östersund
Anna och Nils Håkanssons stiftelse firar 25 år
Vilka framtidsutsikter har skogsbruket i Norrlands inland? Seminariet tog upp frågor om både produktionen och användningen av skog.
Kvällsseminarium 2008-04-01, Campus, Mittuniversitetet, Östersund
Klimatvariationer och trädens årsringar, Skog doktor Maarit Kalela-Brundin, Skogsmuseet, Lycksele
Skogsseminarium 2005-08-23 Arctura, Östersund
Markberedning med vattenånga, Professor Marie-Charlotte Nilsson, SLU, Umeå
Röjning och viltskador- en storskalig experimentell studie, Docent Anders Karlsson, SLU, Umeå
Lunchseminarium 1998-08-17, Restaurang Hov, Jamtli, Östersund
Jämförande studier i och utanför några skogsreservat i mellersta Norrland, Professor Lars Kardell, SLU, Uppsala
Tidigare exkursioner
Skogsbetet och skogen i Klövsjö, 2008-06-12 i Klövsjö
Exkursionen anordnas av Anna och Nils Håkanssons stiftelse tillsammans med Brattåsstiftelsen, Sundsvall. Professor em Lars Kardell leder exkursionen. Mer information se Annonser/pressinfo.
Fältexkursion 1995-08-23, Åsarna.
Åsarnaförsöken - jämförande undersökning mellan naturlig föryngring, sådd, och plantering, Forecare AB genom Erland Charlesworth.